درب اتوماتیک زیر سقفی

دربهای زیر سقفی به صورت کشویی در زیر سقف جمع شده و کل دهانه ورودی را باز می کنند. اینگونه دربها امکان استفاده در عرض تا 7متر میباشد. این درب ها بصورت یک تکه ویا پنل های 50سانتی در زیر سقف پارکینگ قرار میگیرد. این پنل ها در رنگ های مختلف موجود میباشد.