راهبند

راهبندها در دو مدل 4 متری و 6 متری ، بسته به عرض دهانه ورودی استفاده می شوند.موتور این دستگاه 24 ولت بوده و در صورت قطع برق قابلیت کار کردن با باطری را نیز دارد .